PYŁKI I PIGMENTY

Chameleon Flakes - Fl001

Chameleon Flakes - Fl001
Chameleon Flakes - Fl001
CHAMELEON FLAKES płatki," kameleon " w 7 pięknych kolorach !!! " " " Płatki Flakes Kameleon, możemy używać na wiele sposobów. " Mogą być wcierane pacynką dokładnie w całą płytkę, dając efekt metalic." Delikatne nałożenie na warstwę dyspersyjną daje efekt dwukolorowych , mieniących się płatków, tworząc wielowymiarowy efekt przypominający zorzę polarną. " Sposób użycia: 1. Efekt Metalic : Na uprzednio położony i utwardzony lakier hybrydowy GeaqQ (najlepiej czarny) zaaplikować Top No Wipe Extra (bez warstwy dyspersyjnej) i utwardzić. Następnie delikatnie wetrzeć płatki pacynką. Delikatnie pędzelkiem do pyłu usunąć nadmiar. Pokryć ponownie Top No Wipe i utwardzić w lampie UV. " na 2. Efekt Flakes. Po utwardzeniu lakieru hybrydowego delikatnie nanieść płatki na paznokieć. Pokryć top No Wiep Extra i utwardzić w lampie UV lub LED. " " " UWAGA: PŁATKI MOŻNA ZE SOBĄ MIESZAĆ - ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ DOSKONALE- DZIĘKI TEMU MOŻEMY TWORZYĆ NIEWIARYGODNIE MIENIĄCE SIĘ STYLIZACJE ! " " " Produkt do użytku profesjonalnego, nie aplikować bezpośrednio na płytkę paznokcia, chronić przed dziećmi, do aplikacji używać maseczki ochronnej i rękawiczek jednorazowych! Pakowane w słoiczek 3ml. " " " " "

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

17,99 zł

szt.

Chameleon Flakes - Fl002

Chameleon Flakes - Fl002
Chameleon Flakes - Fl002
CHAMELEON FLAKES, p ł atki," kameleon w 7 pi ę knych kolorach !!! P ł atki Flakes Kameleon, mo ż emy u ż ywa ć na wiele sposobów. Mog ą by ć wcierane pacynk ą dok ł adnie w ca łą p ł ytk ę , daj ą c efekt metalic." Delikatne na ł o ż enie na warstw ę dyspersyjn ą daje efekt dwukolorowych , mieni ą cych si ę p ł atków, tworz ą c wielowymiarowy efekt przypominaj ą cy zorz ę polarn ą . Sposób u ż ycia: 1. Efekt Metalic : Na uprzednio po ł o ż ony i utwardzony lakier hybrydowy GeaqQ (najlepiej czarny) zaaplikowa ć Top No Wipe Extra (bez warstwy dyspersyjnej) i utwardzi ć . Nast ę pnie delikatnie wetrze ć p ł atki pacynk ą . Delikatnie p ę dzelkiem do py ł u usun ąć nadmiar. Pokry ć ponownie Top No Wipe i utwardzi ć w lampie UV. na 2. Efekt Flakes. Po utwardzeniu lakieru hybrydowego delikatnie nanie ść p ł atki na paznokie ć . Pokry ć top No Wiep Extra i utwardzi ć w lampie UV lub LED. UWAGA: P Ł ATKI MO Ż NA ZE SOB Ą MIESZA Ć - ŁĄ CZ Ą SI Ę ZE SOB Ą DOSKONALE- DZI Ę KI TEMU MO Ż EMY TWORZY Ć NIEWIARYGODNIE MIENI Ą CE SI Ę STYLIZACJE ! Produkt do u ż ytku profesjonalnego, nie aplikowa ć bezpo ś rednio na p ł ytk ę paznokcia, chroni ć przed dzie ć mi, do aplikacji u ż ywa ć maseczki ochronnej i r ę kawiczek jednorazowych! Pakowane w s ł oiczek 3ml.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

17,99 zł

szt.

Chameleon Flakes - Fl003

Chameleon Flakes - Fl003
Chameleon Flakes - Fl003
CHAMELEON FLAKES, p ł atki," kameleon w 7 pi ę knych kolorach !!! P ł atki Flakes Kameleon, mo ż emy u ż ywa ć na wiele sposobów. Mog ą by ć wcierane pacynk ą dok ł adnie w ca łą p ł ytk ę , daj ą c efekt metalic." Delikatne na ł o ż enie na warstw ę dyspersyjn ą daje efekt dwukolorowych , mieni ą cych si ę p ł atków, tworz ą c wielowymiarowy efekt przypominaj ą cy zorz ę polarn ą . Sposób u ż ycia: 1. Efekt Metalic : Na uprzednio po ł o ż ony i utwardzony lakier hybrydowy GeaqQ (najlepiej czarny) zaaplikowa ć Top No Wipe Extra (bez warstwy dyspersyjnej) i utwardzi ć . Nast ę pnie delikatnie wetrze ć p ł atki pacynk ą . Delikatnie p ę dzelkiem do py ł u usun ąć nadmiar. Pokry ć ponownie Top No Wipe i utwardzi ć w lampie UV. na 2. Efekt Flakes. Po utwardzeniu lakieru hybrydowego delikatnie nanie ść p ł atki na paznokie ć . Pokry ć top No Wiep Extra i utwardzi ć w lampie UV lub LED. UWAGA: P Ł ATKI MO Ż NA ZE SOB Ą MIESZA Ć - ŁĄ CZ Ą SI Ę ZE SOB Ą DOSKONALE- DZI Ę KI TEMU MO Ż EMY TWORZY Ć NIEWIARYGODNIE MIENI Ą CE SI Ę STYLIZACJE ! Produkt do u ż ytku profesjonalnego, nie aplikowa ć bezpo ś rednio na p ł ytk ę paznokcia, chroni ć przed dzie ć mi, do aplikacji u ż ywa ć maseczki ochronnej i r ę kawiczek jednorazowych! Pakowane w s ł oiczek 3ml.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

17,99 zł

szt.

Chameleon Flakes - Fl004

Chameleon Flakes - Fl004
Chameleon Flakes - Fl004
CHAMELEON FLAKES, p ł atki," kameleon w 7 pi ę knych kolorach !!! P ł atki Flakes Kameleon, mo ż emy u ż ywa ć na wiele sposobów. Mog ą by ć wcierane pacynk ą dok ł adnie w ca łą p ł ytk ę , daj ą c efekt metalic." Delikatne na ł o ż enie na warstw ę dyspersyjn ą daje efekt dwukolorowych , mieni ą cych si ę p ł atków, tworz ą c wielowymiarowy efekt przypominaj ą cy zorz ę polarn ą . Sposób u ż ycia: 1. Efekt Metalic : Na uprzednio po ł o ż ony i utwardzony lakier hybrydowy GeaqQ (najlepiej czarny) zaaplikowa ć Top No Wipe Extra (bez warstwy dyspersyjnej) i utwardzi ć . Nast ę pnie delikatnie wetrze ć p ł atki pacynk ą . Delikatnie p ę dzelkiem do py ł u usun ąć nadmiar. Pokry ć ponownie Top No Wipe i utwardzi ć w lampie UV. na 2. Efekt Flakes. Po utwardzeniu lakieru hybrydowego delikatnie nanie ść p ł atki na paznokie ć . Pokry ć top No Wiep Extra i utwardzi ć w lampie UV lub LED. UWAGA: P Ł ATKI MO Ż NA ZE SOB Ą MIESZA Ć - ŁĄ CZ Ą SI Ę ZE SOB Ą DOSKONALE- DZI Ę KI TEMU MO Ż EMY TWORZY Ć NIEWIARYGODNIE MIENI Ą CE SI Ę STYLIZACJE ! Produkt do u ż ytku profesjonalnego, nie aplikowa ć bezpo ś rednio na p ł ytk ę paznokcia, chroni ć przed dzie ć mi, do aplikacji u ż ywa ć maseczki ochronnej i r ę kawiczek jednorazowych! Pakowane w s ł oiczek 3ml.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

17,99 zł

szt.

Chameleon Flakes - Fl006

Chameleon Flakes - Fl006
Chameleon Flakes - Fl006
CHAMELEON FLAKES, p ł atki," kameleon w 7 pi ę knych kolorach !!! P ł atki Flakes Kameleon, mo ż emy u ż ywa ć na wiele sposobów. Mog ą by ć wcierane pacynk ą dok ł adnie w ca łą p ł ytk ę , daj ą c efekt metalic." Delikatne na ł o ż enie na warstw ę dyspersyjn ą daje efekt dwukolorowych , mieni ą cych si ę p ł atków, tworz ą c wielowymiarowy efekt przypominaj ą cy zorz ę polarn ą . Sposób u ż ycia: 1. Efekt Metalic : Na uprzednio po ł o ż ony i utwardzony lakier hybrydowy GeaqQ (najlepiej czarny) zaaplikowa ć Top No Wipe Extra (bez warstwy dyspersyjnej) i utwardzi ć . Nast ę pnie delikatnie wetrze ć p ł atki pacynk ą . Delikatnie p ę dzelkiem do py ł u usun ąć nadmiar. Pokry ć ponownie Top No Wipe i utwardzi ć w lampie UV. na 2. Efekt Flakes. Po utwardzeniu lakieru hybrydowego delikatnie nanie ść p ł atki na paznokie ć . Pokry ć top No Wiep Extra i utwardzi ć w lampie UV lub LED. UWAGA: P Ł ATKI MO Ż NA ZE SOB Ą MIESZA Ć - ŁĄ CZ Ą SI Ę ZE SOB Ą DOSKONALE- DZI Ę KI TEMU MO Ż EMY TWORZY Ć NIEWIARYGODNIE MIENI Ą CE SI Ę STYLIZACJE ! Produkt do u ż ytku profesjonalnego, nie aplikowa ć bezpo ś rednio na p ł ytk ę paznokcia, chroni ć przed dzie ć mi, do aplikacji u ż ywa ć maseczki ochronnej i r ę kawiczek jednorazowych! Pakowane w s ł oiczek 3ml.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

17,99 zł

szt.

Chameleon Flakes - Fl007

Chameleon Flakes - Fl007
Chameleon Flakes - Fl007
CHAMELEON FLAKES, p ł atki," kameleon w 7 pi ę knych kolorach !!! P ł atki Flakes Kameleon, mo ż emy u ż ywa ć na wiele sposobów. Mog ą by ć wcierane pacynk ą dok ł adnie w ca łą p ł ytk ę , daj ą c efekt metalic." Delikatne na ł o ż enie na warstw ę dyspersyjn ą daje efekt dwukolorowych , mieni ą cych si ę p ł atków, tworz ą c wielowymiarowy efekt przypominaj ą cy zorz ę polarn ą . Sposób u ż ycia: 1. Efekt Metalic : Na uprzednio po ł o ż ony i utwardzony lakier hybrydowy GeaqQ (najlepiej czarny) zaaplikowa ć Top No Wipe Extra (bez warstwy dyspersyjnej) i utwardzi ć . Nast ę pnie delikatnie wetrze ć p ł atki pacynk ą . Delikatnie p ę dzelkiem do py ł u usun ąć nadmiar. Pokry ć ponownie Top No Wipe i utwardzi ć w lampie UV. na 2. Efekt Flakes. Po utwardzeniu lakieru hybrydowego delikatnie nanie ść p ł atki na paznokie ć . Pokry ć top No Wiep Extra i utwardzi ć w lampie UV lub LED. UWAGA: P Ł ATKI MO Ż NA ZE SOB Ą MIESZA Ć - ŁĄ CZ Ą SI Ę ZE SOB Ą DOSKONALE- DZI Ę KI TEMU MO Ż EMY TWORZY Ć NIEWIARYGODNIE MIENI Ą CE SI Ę STYLIZACJE ! Produkt do u ż ytku profesjonalnego, nie aplikowa ć bezpo ś rednio na p ł ytk ę paznokcia, chroni ć przed dzie ć mi, do aplikacji u ż ywa ć maseczki ochronnej i r ę kawiczek jednorazowych! Pakowane w s ł oiczek 3ml.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

18,00 zł

szt.

Chameleon Flakes 05 [1,25ml]

Chameleon Flakes 05 [1,25ml]
Chameleon Flakes 05 [1,25ml]
CHAMELEON FLAKES, p ł atki," kameleon w 7 pi ę knych kolorach !!! P ł atki Flakes Kameleon, mo ż emy u ż ywa ć na wiele sposobów. Mog ą by ć wcierane pacynk ą dok ł adnie w ca łą p ł ytk ę , daj ą c efekt metalic." Delikatne na ł o ż enie na warstw ę dyspersyjn ą daje efekt dwukolorowych , mieni ą cych si ę p ł atków, tworz ą c wielowymiarowy efekt przypominaj ą cy zorz ę polarn ą . Sposób u ż ycia: 1. Efekt Metalic : Na uprzednio po ł o ż ony i utwardzony lakier hybrydowy GeaqQ (najlepiej czarny) zaaplikowa ć Top No Wipe Extra (bez warstwy dyspersyjnej) i utwardzi ć . Nast ę pnie delikatnie wetrze ć p ł atki pacynk ą . Delikatnie p ę dzelkiem do py ł u usun ąć nadmiar. Pokry ć ponownie Top No Wipe i utwardzi ć w lampie UV. na 2. Efekt Flakes. Po utwardzeniu lakieru hybrydowego delikatnie nanie ść p ł atki na paznokie ć . Pokry ć top No Wiep Extra i utwardzi ć w lampie UV lub LED. UWAGA: P Ł ATKI MO Ż NA ZE SOB Ą MIESZA Ć - ŁĄ CZ Ą SI Ę ZE SOB Ą DOSKONALE- DZI Ę KI TEMU MO Ż EMY TWORZY Ć NIEWIARYGODNIE MIENI Ą CE SI Ę STYLIZACJE ! Produkt do u ż ytku profesjonalnego, nie aplikowa ć bezpo ś rednio na p ł ytk ę paznokcia, chroni ć przed dzie ć mi, do aplikacji u ż ywa ć maseczki ochronnej i r ę kawiczek jednorazowych! Pakowane w s ł oiczek 3ml.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

17,99 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp001 Yellow Neon Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp001 Yellow Neon Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp001 Yellow Neon Smokey Effect !
Cosmetic Pigment" CP001 Yellow Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Żółty Neonowy Pojemność: 1g

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp002 Orange Neon Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp002 Orange Neon Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp002 Orange Neon Smokey Effect !
Cosmetic Pigment  CP002 Orange Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Pomarańcz Neonowy Pojemność: 1g

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp003 Green Neon Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp003 Green Neon Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp003 Green Neon Smokey Effect !
Cosmetic Pigment" CP003 Zielony Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Zielony Neonowy Pojemność: 1g

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp004 Blue Neon Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp004 Blue Neon Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp004 Blue Neon Smokey Effect !
Cosmetic Pigment" CP004 Niebieski Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Niebieski Neonowy Pojemność: 1g

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp005 Pink Neon Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp005 Pink Neon Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp005 Pink Neon Smokey Effect !
Cosmetic Pigment" CP005 Pink Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Różowy Neonowy Pojemność: 1g

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp006 Purple Neon Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp006 Purple Neon Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp006 Purple Neon Smokey Effect !
Cosmetic Pigment" CP006 Purple Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Fioletowy Neonowy Pojemność: 1g

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp007 Red Neon Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp007 Red Neon Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp007 Red Neon Smokey Effect !
Cosmetic Pigment" CP007 Czerwony Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Czerwony Neonowy Pojemność: 1g

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp012 Yellow Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp012 Yellow Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp012 Yellow Smokey Effect !
Cosmetic Pigment  CP012 Yellow Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Żółty Pojemność: 1g

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp013 Light Orange Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp013 Light Orange Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp013 Light Orange Smokey Effect !
Cosmetic Pigment" CP013" Light Orange "Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Jasny Pomarańcz Pojemność: 1g

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp014 White Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp014 White Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp014 White Smokey Effect !
Cosmetic Pigment" CP014 White "Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Biały Pojemność: 1g

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp015 Black Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp015 Black Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp015 Black Smokey Effect !
Cosmetic Pigment" CP015 Black Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Czarny Pojemność: 1g

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp016 Orange Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp016 Orange Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp016 Orange Smokey Effect !
Cosmetic Pigment" CP016 Orange "Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Pomarańcz Pojemność: 1,20 ml

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp017 Light Red Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp017 Light Red Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp017 Light Red Smokey Effect !
Cosmetic Pigment" CP017 Light" Red "Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Lekka Czerwień Pojemność: 1,20 ml

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp018 Poppy Color Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp018 Poppy Color Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp018 Poppy Color Smokey Effect !
Cosmetic Pigment" CP018 Poppy Color "Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Makowy Pojemność: 1,20 ml

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp019 Red Color Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp019 Red Color Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp019 Red Color Smokey Effect !
Cosmetic Pigment" CP019 Red Color "Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Czerwony Pojemność: 1,20 ml

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp020 Claret Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp020 Claret Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp020 Claret Smokey Effect !
Cosmetic Pigment" CP020 Claret "Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Bordowy Pojemność: 1,20 ml

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp021 Strong Red Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp021 Strong Red Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp021 Strong Red Smokey Effect !
Cosmetic Pigment" CP021 Strong Red "Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Mocna Czerwień Pojemność: 1,20 ml

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp023 Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp023 Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp023 Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP023 Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Czerwień Pojemność: 1,20 ml

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp024 Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp024 Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp024 Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP024 Smokey Effect ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Fiolet Pojemność: 1,20 ml

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp035 Termiczny ! Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp035 Termiczny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp035 Termiczny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP035 Smokey Effect ! PIGMENT TERMICZNE ! ZMIENIAJĄCY KOLOR POD WPŁYWEM TRMPERATURY Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Zółty Pojemność: 1g

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

9,60 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp036 Termiczny ! Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp036 Termiczny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp036 Termiczny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP036 Smokey Effect ! PIGMENT TERMICZNE ! ZMIENIAJĄCY KOLOR POD WPŁYWEM TRMPERATURY Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Róż Pojemność: 1g

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

9,60 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp037 Termiczny ! Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp037 Termiczny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp037 Termiczny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP037 Smokey Effect ! PIGMENT TERMICZNE ! ZMIENIAJĄCY KOLOR POD WPŁYWEM TRMPERATURY Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Czerwony Pojemność: 1g

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

9,60 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp038 Termiczny ! Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp038 Termiczny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp038 Termiczny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP038 Smokey Effect ! PIGMENT TERMICZNE ! ZMIENIAJĄCY KOLOR POD WPŁYWEM TRMPERATURY Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Czarny Pojemność: 1g

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

9,60 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp040 Termiczny ! Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp040 Termiczny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp040 Termiczny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP040 Smokey Effect ! PIGMENT TERMICZNE ! ZMIENIAJĄCY KOLOR POD WPŁYWEM TRMPERATURY Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Niebieski Pojemność: 1g

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

9,60 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp041 Termiczny ! Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp041 Termiczny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp041 Termiczny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP041 Smokey Effect ! PIGMENT TERMICZNE ! ZMIENIAJĄCY KOLOR POD WPŁYWEM TRMPERATURY Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Ciemny Róż Pojemność: 1g

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

9,60 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp042 Termiczny ! Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp042 Termiczny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp042 Termiczny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP042 Smokey Effect ! PIGMENT TERMICZNE ! ZMIENIAJĄCY KOLOR POD WPŁYWEM TRMPERATURY Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Jasny Róż Pojemność: 1g

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

9,60 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp043 Sunny ! Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp043 Sunny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp043 Sunny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP043 Smokey Effect ! PIGMENT FOTOCHROMICZNY ! ZMIENIAJĄCY KOLOR POD WPŁYWEM PROMIENI SŁONECZNYCH. Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Beż - Różowy Pojemność: 1g

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

9,60 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp044 Sunny ! Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp044 Sunny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp044 Sunny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP044 Smokey Effect ! PIGMENT FOTOCHROMICZNY ! ZMIENIAJĄCY KOLOR POD WPŁYWEM PROMIENI SŁONECZNYCH. Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Beż - Turkusowy Pojemność: 1g

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

9,60 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp045 Sunny ! Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp045 Sunny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp045 Sunny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP045 Smokey Effect ! PIGMENT FOTOCHROMICZNY ! ZMIENIAJĄCY KOLOR POD WPŁYWEM PROMIENI SŁONECZNYCH. Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Lekki Pomarańcz - Pomarańcz Pojemność: 1g

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

9,60 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp046 Sunny ! Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp046 Sunny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp046 Sunny ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP046 Smokey Effect ! PIGMENT FOTOCHROMICZNY ! ZMIENIAJĄCY KOLOR POD WPŁYWEM PROMIENI SŁONECZNYCH. Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Jasny Banan - Oliwkowy Pojemność: 1g

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

9,60 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp047 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp047 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp047 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP047 Smokey Effect ! PIGMENT Glow In The Dark ! ŚWIECĄCY W CIEMNOŚCI ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: Zielony Pojemność: 1,25ml

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

9,60 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp048 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp048 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp048 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP048 Smokey Effect ! PIGMENT Glow In The Dark ! ŚWIECĄCY W CIEMNOŚCI ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: POMARAŃCZ Pojemność: 1,25ml

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

9,60 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp051 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp051 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp051 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP051 Smokey Effect ! PIGMENT Glow In The Dark ! ŚWIECĄCY W CIEMNOŚCI ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: ZIELONY Pojemność: 1,25ml

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

9,60 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp052 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp052 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp052 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP052 Smokey Effect ! PIGMENT Glow In The Dark ! ŚWIECĄCY W CIEMNOŚCI ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: ŻóŁTY Pojemność: 1,25ml

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

9,60 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp053 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp053 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp053 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP053 Smokey Effect ! PIGMENT Glow In The Dark ! ŚWIECĄCY W CIEMNOŚCI ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: NIEBIESKI Pojemność: 1,25ml

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

9,60 zł

szt.

Cosmetic Pigment Cp054 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !

Cosmetic Pigment Cp054 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment Cp054 Świecący W Ciemności ! Smokey Effect !
Cosmetic Pigment CP054 Smokey Effect ! PIGMENT Glow In The Dark ! ŚWIECĄCY W CIEMNOŚCI ! Pigment idealnie nadaję się do robienia efektu Smoke. Kolor: RóŻ Pojemność: 1,25ml

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

9,60 zł

szt.

Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Biały Krystal

Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Biały Krystal
Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Biały Krystal
Puder Fluo Effect - Świecący w ciemności Kolor: crystal Pojemność: 2g

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

10,00 zł

szt.

Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Czerwony

Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Czerwony
Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Czerwony
Puder Fluo Effect - Świecący w ciemności Kolor: czerwony/red Pojemność: 2g

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

10,00 zł

szt.

Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Light Pink

Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Light Pink
Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Light Pink
Puder Fluo Effect - Świecący w ciemności Kolor: jasnoróżowy/light pink Pojemność: 2g

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

10,00 zł

szt.

Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Niebieski

Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Niebieski
Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Niebieski
Puder Fluo Effect - Świecący w ciemności Kolor: niebieski/blue Pojemność: 2g

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

10,00 zł

szt.

Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Pomarańcz

Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Pomarańcz
Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Pomarańcz
Puder Fluo Effect - Świecący w ciemności Kolor: pomarańczowy/orange Pojemność: 2g

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

10,00 zł

szt.

Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Róż

Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Róż
Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Róż
Puder Fluo Effect - Świecący w ciemności Kolor: różowy/pink Pojemność: 2g

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

10,00 zł

szt.

Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Zielony

Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Zielony
Fluo Effect Puder Akrylowy 2g - Świecący W Ciemności - Zielony
Puder Fluo Effect - Świecący w ciemności Kolor: zielony/green Pojemność: 2g

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

10,00 zł

szt.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl